Monthly Archives: March 2016

Athletics คืออะไรใน sbobet !?

Athletics คืออะไรใน sbobet !?

Athletics ถ้าให้แปลตรงตัวมันคือ กรีฑา นั่นเอง และ กรีฑา ก็มีหลายประเภท หลายรายการ และมีการแข่งกันในหลายรุ่นอีกด้วย และกติกาก็แยกย่อยออกไปอีก เช่น การวิ่งระยะสั้น การวิ่งระยะกลาง การวิ่งระยะไกล การวิ่งผลัด การวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางหรือวิ่งวิบาก อันนี้แค่การวิ่งอย่างเดียวนะครับ ยังมีการกระโดดอีก หรือเรียกว่า ประเภทลาน อย่างแรกที่วิ่ง เราเรียกว่า ประภทลู่

2016-03-25 06_17_01-SBOBET

กรีฑา หรือ Athletics นั้น ยังมีการแข่งขันประเภทลู่อีกนะครับ เช่น กระโดดไกล กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน ประเภทลู่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทออกแรงครั้งเดียวครับ เช่น การกระโดดไกลก็คือ การสปริงเท้าจากพื้นไปในอากาศ ผู้ที่สามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ดี ควรมี สมบัติ ดังนี้ มีพื้นฐานการวิ่งที่เร็ว มีการสปริงที่ข้อเท้าดีสมบูรณ์และแข็งแรง น้ำหนักของร่างกายน้อย มีการประสานกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาทดี และที่สำคัญการเล่นประเภทนี้จะเป็นการออกแรงอย่างสุดกำลังเพียงครั้งเดียว เรียกว่า วัดชัยชนะกันที่การกระทำเพียงครั้งเดียว กระโดดสูง เป็นกีฬาที่มีลัษณะรูปแบบการเคลื่อนไหวในการกระโดดมากที่สุดจุดมุ่งหมาย ของการวิ่งกระโดดสูงหรือการกระโดดสูงก็คือ การที่ผู้กระโดดวิ่งมาแล้วสามารถกระโดดขึ้น และลอยตัวข้ามไม้ที่พาดไว้โดยไม่ทำให้หล่น โดยจะต้องมีคุณสมบัติโดยทั่วไป ดังนี้ ควรมีรูปร่างสูง ร้ำหนักตัวน้อย มีสปริงข้อเท้าดี กล้ามเนื้อขามีความแข็งแรง วิ่งเร็ว มีร่างกายอ่อนตัวดี และมีความเข้าใจในเทคนิคและทักษะการฝึกได้ดี การกระโดดสูง จริงๆแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องกรรมพันธ์และพรสวรรค์ล้วนๆเลยก็ว่าได้ครับ เพราะของแบบนี้ฝึกกันได้ยาก และพัฒนาร่างกายให้กระโดดสูงได้ยาก ต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์ระดับสูงมากเพื่อจะช่วยให้คนปกติเทีมทัดกับคนที่มีพรสวรรค์เลยทีเดียว และ การทุ่มน้ำหนัก เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยโครงสร้างของร่างกายที่สูงใหญ่ แข็งแรง มีกำลัง ความเร็ว ความคล่องตัวตลอดจนความสัมพันธ์ในการประสานงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทุ่มลูกน้ำหนักที่มีน้ำหนักเท่าๆกันภายในพื้นที่วงกลมที่ราบเรียบตามที่กติกากำหนดไว้ โดยทุ่มออกไปข้างหน้า ผู้ที่ทุ่มได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะกีฬาประเภทนี้ควรมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ น้ำหนักตัวมาก(ไม่ใช่อ้วน) แขนขามีกำลังสามารถวิ่งและกระโดดได้คล่องแคล่วว่องไว การทุ่มน้ำหนักนั้นต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของร่างกายไปพร้อมกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการเหวี่ยงลูกเหล็กออกไปด้วยครับ ขว้างจักร ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องขว้างจักรออกจากพื้นที่ภายในวงกลมให้จักรไปตาม ทิศทางและกติกาที่กำหนดไว้ ผู้ที่ขว้างได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะกีฬาประเภทนี้เหมาะกับผู้มีช่วง แขนยาวซึ่งช่วยให้เกิดการได้เปรียบขณะหมุนตัวเหวี่ยงจักร นักขว้างจักรควรมีคุณสมบัติดังนี้ มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างใหญ่ ล่ำสัน นิ้วมือ แขน และไหล่กว้าง มีช่วงแขนยาว มีความรวดเร็ว ว่องไว ประสาทและทักษะการเคลื่อนไหวดี คนที่มีความสามารถทางด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีสมดุลทางร่างกายที่กว้างกว่าคนอื่น แขนขายาวและทำสมดุลได้ดี เพราะต้องหมุนตัวเพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยงให้มากที่สุด น้ำในหูต้องเท่ากันเพื่อรักษาสมดุลเอาไว้และปล่อยจักรออกไป ลองคิดสภาพการฝึกซ้อมของคนที่ต้องปั่นจิ้งหรีด 10 รอบและไม่มีการเวียนหัวหรือเดินเซดูสิครับ คนพวกนี้ล้วนมีความสมดุลในร่างกายสูงมาก เพราะต้องหมุนตัวไม่ต่ำกว่า 1 รอบเพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยงของแรงดึงดูดโลกและปล่อยออกไปให้ไกลที่สุด นั่นเป็นพื้นฐานเลยทีเดียว พุ่งแหลน ผู้เข้าแข็งขันแต่ละคนจะต้องพุ่งแหลนที่มีน้ำหนักเท่าๆกันขณะที่พุ่งแหลนต้อง เคลื่อนที่ไปบนทางวิ่งและพุ่งแหลนออกไปตามกติกาที่กำหนดไว้ โดยพุ่งไปข้างหน้า ผู้พุ่งได้ ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะนักกรีฑาประเภทนี้จึงต้องอาศัยกำลังและความเร็ว เพื่อพุ่งแหลนออกไป ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด คุณสมบัติโดยทั่วไปของนักพุ่งแหลน มีดังนี้ มีรูปร่างสูงใหญ่ วิ่งและกระโดดได้ดี แขนยาว นิ้วมือยาว มีกำลังดึงและฟาดแขนได้รวดเร็วและแรง ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาทดี การวิ่งระยะสั้น หมายถึง การวิ่งในทางวิ่งหรือลู่วิ่งที่เรียบ ซึ่งมีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร นับจากจุดเริ่มต้น นักกีฬาแต่ละคนจะต้องวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร ซึ่งมีท่ามาตร ฐาน ที่นิยมกันอยู่ 3 แบบ ดังต่อไปนี้ ท่าอีลองเกตเหมาะกับนักกรีฑาที่มีรูปร่างสูงโปร่งเมื่อนักกีฬาเข้านั่งคุกเข่าประจำที่เรียบร้อยแล้วเข่าของเท้าหลังที่จรดพื้นจะอยู่ในระดับเดียวกับส้นเท้าหน้า ปลายเท้าหน้าอยู่ห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 13 นิ้ว ปลายเท้าหลังอยู่ห่างจากเส้นประมาณ41นิ้ว ท่ามีเดียมเหมาะกับนักกรีฑาที่มีรูปร่างสันทัดปานกลางเมื่อนักกีฬานั่งคุกเข่าประจำที่เข่าของเท้าหลังที่วางจรดพื้นจะอยู่ในระดับเดียวกับปลายเท้าหน้าปลายเท้าหน้าห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 15 นิ้ว ปลายเท้าหลังห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 34นิ้ว ท่าบันซ์เหมาะกับนักกรีฑารูปร่างเตี้ยเมื่อนักกีฬาเข้านั่งประจำที่ปลายเท้าหลังจรดพื้นห่างจากเส้นเท้าหน้าประมาณ8นิ้วและปลายเท้าหน้าห่างจากเส้นเริ่มประมาณ19นิ้วปลายเท้าหลังห่างเส้น เริ่มประมาณ29นิ้ว การวิ่งระยะกลาง หมายถึง การแข่งขันวิ่งในระยะทาง 800 เมตร และ1,500 เมตร ซึ่งกำลังได้รับความนิยมกันแพร่หลายอย่างมาก ทั้งระดับนานาชาติและในระดับโลก เป็นการแข่ง ขันที่รวมความพร้อมของร่างกายทั้งหมด คือ กำลัง ความเร็ว ความอดทนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะการฝึกด้านจังหวะการก้าวการแกว่งแขน ที่มีความสัมพันธ์กันโดย ต่อเนื่อง โดยให้เกิดความกลมกลืนและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างสูงสุด การวิ่งระยะไกล หมายถึง การแข่งขันวิ่งระยะทางตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป คุณสมบัติของ นักกีฬาวิ่งระยะไกล คือ มีรูปร่างค่อนข้างสูง มีน้ำหนักปานกลาง กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและ มีจังหวะในการวิ่งที่ดีดังนั้นการฝึกหัดโดยทั่วไปก็เพื่อจะปรับปรุงในเรื่องจังหวะการก้าวขา และการแกว่งแขนที่จะใช้กำลังให้น้อยที่ การวิ่งผลัด หมายถึง การแข่งขันกรีฑาประเภททีม ซึ่งต้องประกอบด้วยนักกีฬาตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ลงทำหน้าที่วิ่งในแต่ละช่วงของระยะทางตามที่ตนได้รับมอบหมาย หรือทำการตกลงไว้ ภายในทีม ตามปกติการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัดในระดับนานาชาติที่เป็นทางการ จะประ กอบด้วยการวิ่งผลัดประเภท 4×100 เมตร ชายหญิง และ 4X400 เมตร ชายหญิง ส่วนระยะ ทางในการแข่งขันและจำนวนผู้ร่วมแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมตามสภาพ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน อีกทั้งยังอาจเป็นการฝึกทักษะเพื่อเชื่อมโยงไปถึงการวิ่งผลัดระดับ มาตรฐานต่อไปได้ด้วย การวิ่งข้ามเครื่องกีดขวางหรือวิ่งวิบาก ระยะทางมาตรฐาน คือ 2,000 เมตรและ 3,000 เมตร ในการแข่งขันประเภท 3,000 เมตร จะมีรั้ว 28 รั้ว ให้กระโดดข้าม และมีแอ่งน้ำให้กระโดด ข้าม 7 ครั้ง ส่วนการแข่งขันประเภท 2,000 เมตร จะมีรั้วกระโดดข้าม 18 รั้วและกระโดดข้าม แอ่งน้ำ 5 ครั้ง ในการวิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง 3,000 เมตร จะมีรั้วกระโดดอยู่ 5 รั้ว /รอบ และแอ่งน้ำจะอยู่ใน ตำแหน่งที่จะกระโดดครั้งที่ 4 ในแต่ละรอบในระยะ 2,000 เมตรนั้น หลุมน้ำจะอยู่ในตำแหน่ง ที่จะกระโดดครั้งที่ 2 ในรอบแรกและรอบอื่นๆจะอยู่ตำแหน่งที่จะกระโดดครั้งที่ 4 ซึ่งการวิ่งกระโดดแบบนี้ต้องอาศัยความอึดและการหายใจของนักกีฬาเป็นอย่างมาก หากหายใจไม่ทันหรือติดขัดจะไม่สามารถทำการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ได้เลย

สรุป Athletics ก็คือกีฬา กรีฑา ที่มีทั้งประเภทลู่และประเภทลาน ซึ่งถ้าเป็นกีฬาประเภทลู่ก็จะเป็นจำพวกกีฬาที่ใช้แรงอย่างสุดกำลังเพียงครั้งเดียวในการตัดสินผลการแข่งขัน แต่ประเภทลานจะเป็นการแข่งขันที่ใช้ปอดและหัวใจและอาศัยระยะเวลาและระยะทางในการตัดสินผลการแข่งขัน ถ้าคุณกำลังหาว่าการแข่งขัน Athletics ใน sbobet นั้นเป็นประเภทไหน ก็จะง่ายกับการดูกติกาขึ้นครับ

OE & TG ของ Basketballใน SBOBET !?

OE & TG ของ Basketballใน SBOBET !?

ว่ากันว่านักพนันนั้นมากับดวง เชื่อผมเถอะครับมันเป็นเรื่องจริง เมื่อมีการเปิดเดิมพันแบบ OE & TG ก็ทำให้ผมได้รู้ว่า การเสี่ยงดวงมันมีจริงๆ กำหนดไม่ได้ เฉพาะ OE & TG ของบาสนะครับที่ผมเห็นแล้วรู้เลยว่าดวงล้วนๆ

2016-03-19 18_37_23-SBOBET

เมื่อคุณเปิดเข้าไปเจอการเสี่ยงดวงแบบ OE & TG ของ Basketballคุณจะถึงบางอ้อเลยว่า การเสี่ยงดวงที่แท้จริงเป็นยังไง ทาง SBOBET กล้าเปิดราคาต่อรองที่เท่าเทียมกันในทุกคู่ที่แข่งกันทั้งหมด ในอัตราต่อรอง 0.94 0.94 ขออธิบายแบบละเอียดเลยละกันนะครับ

การเดิมพันแบบ OE คือการแทงพนันเดิมพันแบบ คู่ และ คี่
โดยที่ O=Odd ทายสกอร์คี่ และ E คือการทายสกอร์คู่ ซึ่งของบาสนั้นจะเปิดอัตราต่อรองเท่ากันทุกคู่ครับ เพราะพวกเค้าทำแต้มกันสูงมาก และแม้ว่าคุณจะเข้าใจว่าพวกเค้าทำแต้มคู่อย่างเดียวนั้นคิดผิดถนัด อย่าลืมว่ามีทั้งลูกโทษแต้มเดียวและ 3 แต้มที่ชู้ตนอกเส้นอีก ฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดแต้มได้ทั้งคี่และคู่กันเลยทีเดียว แต่เป็นผมจะแทงคู่ไว้ก่อน มันจะออกอะไรก็ช่างมัน เพราะผมมันคนโสด ฮ่าๆ เกี่ยวกันมั้ย ส่วน TG ในบาสนั้นจะไม่มี เพราะการเดิมพันแบบทานสกอร์ไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นเท่าไหร่ เพราะคนตั้งราคาก็ไม่สามารถวิเคราะห์ราคาและเปิดมาให้แทงได้ทุกคู่ ดังนั้นจึงไม่มีการเดิมพันแบบ TG ในบาส

บางทีการเดิมพันแบบนี้อาจเหมาะมากๆกับคนที่เล่นแผนเสี่ยงดวงสูงต่ำเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับ เพราะอัตราราคาต่อรองนั้นเท่ากันทั้งหมดเลย ลองคิดดูดีๆสิครับว่า ถ้าคุณเป็นนักพนันที่แทงทบเพื่อหวังกินอย่างเดียวจะเป็นยังไง คุณจะแพ้เฉพาะตอนที่ทุนคุณหมดก่อนเท่านั้นเอง เสียก็ทบเอาทั้งทุนและกำไรคืนไปเรื่อยๆ ผมคิดว่าคงมีคนเคยทำอยู่เหมือนกัน แต่สุดท้ายทุนหมดก่อนที่จะไปถึงฝั่ง เพราะมันคาดคะเนหรือหาความน่าจะเป็นยากมากในแต่ละคู่ครับ จะมีใครการันตรีได้มั้ยว่าคู่ไหนจะออกคู่ และจะการันตรีได้มั้ยว่าคู่ไหนจะออกคี่ ความสนุกมันก็อยู่ที่คุณเสี่ยงดวงแล้วมันออกมาลงล็อกพอดีนี่แหละครับ เหมือนการเล่นสล็อตแมชชีนนั่นแหละครับ แต่ตัวสล็อตผมมองยังไงมันก็เป็นเครื่องดูดเงิน เพราะตัวเครื่องมันได้คำนวนไว้หมดแล้วว่าคุณจะได้กำไรเท่าไหร่ และจะเสียเท่าไหร่ในแต่ละเดือน โดยน่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นคำนวนไว้ทั้งหมดแล้ว อย่าไปหวังรอรอบว่ามันจะมาตอนนั้นตอนนี้เลยครับ ไม่มีทาง นอกจากคุณจะโกงเครื่องด้วยวิธีที่ล้ำกว่านั้นได้ ส่วนการแทงพนันแบบ OE & TG ของ Basketballใน SBOBET นั้น ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะโดยปกตินักพนันจะหาอะไรที่มันเท่าเทียมกันขนาดนี้แทบไม่มี และถ้าคุณเป็นคนนึงที่มองเห็นโอกาสจากตรงนี้ได้ คุณก้าวข้ามคนทั่วไปได้ระดับนึงแล้วครับ หัวกับก้อย มันจะออกอะไร เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก

จากที่ผมเคยเล่นสูงต่ำในคาสิโนหรือในเกมบาคาราออนไลน์นั้นก็ไม่ต่างอะไรกันเลยครับ แต่บาสเนี้ยใช้เวลาในการลุ้นนานกว่ามากเท่านั้นเอง แต่แน่นอนกว่า เพราะผมมั่นใจว่าไม่มีการโกงคี่และคู่ให้เสียเวลาแน่นอน เพราะถ้าจะโกง ผมคิดว่าเค้าไปโกงสกอร์กับแฮนดิแคปจะง่ายกว่า เพราะมันถูกกำหนดก่อนการแข่งขันในอัตราต่อรองที่แตกต่างกัน มันทำให้บริษัทรับพนันได้กำไรกว่ามาก เมื่อเทียบกับการมาคอยนั่งโกงคู่และคี่ มันปรับยากกว่า และถ้าคุณเป็นคนนึงที่เคยเล่นสูงต่ำแบบนี้ ผมแนะนำว่าทฤษฎีทบยังใช้ได้ผลแน่นอน ดีไม่ดีคุณจะได้มากกว่าเสียในแต่ละวันสุดๆเลย แต่คุณก็มีโอกาสเสียมากกว่าได้อยู่เหมือนกันโดยที่คุณทายผิดรวดเดียวหมดเลย แต่ผมว่ามันน่าจะเหมือนกัน โดยถ้าคุณใช้ทฤษฎีคู่ตามคู่ คี่ตามคี่ แบบนี้ไม่เกิน 3 ตา ต้องออกมาในแนวที่คุณคิดครับ ไม่มีการสลับกันถึง 5 ครั้งแน่นอน คุณลองไปเปิดประวัติแต้มเก่าๆของ sbobet ดูสิครับ ในต่างช่วงเวลาผมยังไม่เห็นมีการสลับคู่คี่นานมากขนาดนั้น อย่างน้อยมันจะออกเหมือนกัน 1 เทิร์นในชุดที่ 4 ไม่เกินนี้แน่นอนครับ เมื่อได้แล้วให้คุณกลับไปเทิร์นใหม่ในรอบแรก ความสนุกคือคุณได้ดูบาสลุ้นไปกับเกมว่ามันจะออกตามที่คุณคิดมั้ย และสนุกยิ่งกว่า เมื่อผลตอบแทนคือเงินที่คุณลงทุนไป กำไรล้วนๆ ฮ่าๆๆๆ

sbobet กับการทายผลเตะมุมที่สุดแสนจะลุ้นระทึก !!

sbobet กับการทายผลเตะมุมที่สุดแสนจะลุ้นระทึก !!

ผมเป็นคนนึงที่ชอบเสี่ยงดวงหลากหลาย และลองมาแทบทุกอย่างที่กฎกติกาของ sbobet จะเปิดมาให้ผมได้ลอง และมีสิ่งนึงที่น่าสนใจคือการแทงพนันบอลลูกเตะมุมนี่แหละครับ จากปกติคุณอาจเคยเห็นว่ามันจะทายถูกได้ยังไง จะรู้ได้ยังไงว่าใครจะเตะมุมเท่าไหร่ อันนี้บอกได้เลยครับ ประสบการณ์การมองเกมล้วนๆเลย หลังจากคุณได้ดูมาเกิน 2000 เกมสดๆกับตา

2016-03-16 20_06_07-SBOBET

เมื่อคุณผ่านช่วงนึงของการสังเกตที่มากที่สุดแล้ว คุณจะพบว่า มันเหมือนๆกัน มีบางคู่ที่เหมือนคู่นั้น และมีบางคู่ที่เหมือนคู่นี้ เมื่อคุณมองออก นั่นแสดงว่าคุณเริ่มเข้าถึงขั้นสูงขึ้นมาแล้ว การจดจำเป็นสิ่งจำเป็นมาก แต่การคำนวนจำเป็นกว่าในการแทงพนัน การจัดสรรค์งบ ต้องมาก่อนทุกสิ่ง และแน่นอนการพนันแทงบอลลูกเตะมุม คุณต้องอาศัยทั้งหมด แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดไว้ทั้งหมด ลองมองถึงเกมๆนึงที่คุณเห็นการต่อบอลแบบเพรสซิ่ง เท้าสู่เท้า เลี้ยงและเจาะเข้าไปยิง ผมขอยกตัวอย่างทีมชั้นนำระดับโลกอย่างบาเซโลน่านะครับ เพราะพวกเค้าเล่นบอลแบบนั้นเสมอ และบางเกมที่เค้าเจอทีมที่อ่อนกว่ามากๆ คุณจะไม่เห็นว่ามีการเตะมุมเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลย เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ทีมคู่แข่งนั้นจะสามารถสกัดลูกพวกนั้นออกข้างไปง่ายๆเลย เรียกว่าถ้ายิงก็เข้าโกลอย่างเดียว เพราะปกติแล้วถ้าไม่แน่ใจพวกเค้าก็ไม่ค่อยลั่นไกกดเข้าประตูกันซักเท่าไหร่ ด้วยความเหนือชั้นของนักเตะที่สูงมากๆนั่นเอง

สิ่งที่ต้องสังเกตในแต่ละแมตก็คือ

1.สังเกตรูปเกมว่าเป็นการเน้นครองบอลหรือเปล่า ถ้าใช่ก็จะไม่ค่อยมีการเตะมุมในเกมนั้นๆซักเท่าไหร่ครับ
2.ทีมทั้งสองเปิดแลกกันบุกเพื่อทำประตูอย่างหนักหรือไม่ เพราะถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าจะไม่เกิดการเตะมุมมากๆเช่นกัน
3.สังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาตั้งต้นจนถึงเวลาที่ราคาลง สังเกตว่าลงเร็วหรือไม่ (กรณีนี้คุณอาจไม่เข้าใจเกมนั้นๆนะครับ ต้องสังเกตราคา)
4.เกมที่จะมีการเตะมุมมากๆนั้น เกิดจากการกระหน่ำยิงกันอย่างมาก หากไม่ใช่ ให้เลี่ยงการแทงสูงไปได้เลย

อันนี้เป็นการคาดเดาและการสังเกตเบื้องต้นที่ควรดูนะครับ แต่สายที่ดูราคาบอลอย่างเดียวนั้น ควรมีการดูราคาในหลายๆเว็บ ผมแนะนำให้เปิดหลายๆเว็บ หรือจริงๆแล้วมีเว็บที่รวมราคาจากหลายๆเว็บไว้ให้นักพนันได้ดูกันอยู่แล้วครับ ลองหาดูหากคุณเป็นนักพนันที่ดีก็ควรดูเอาไว้ ส่วนตัวผมนั้นไม่ถนัดการแทงบอลไลฟ์ซักเท่าไหร่ เนื่องด้วยการรับบิลที่ไม่แน่นอน และด้วยการขยับราคาที่ไม่แน่นอนอีกเช่นกัน เพราะเวลาวิ่งไป ราคาขยับตลอด หาราคานิ่งๆเพื่อให้เราวิเคราะห์ดีๆนั้นยากมาก หากต้องการเล่น ผมแนะนำให้หาราคาและลูกต่อเอาไว้ในใจซะก่อนและเมื่อได้ราคาที่ต้องการ จึงกดแทง นั่นจะเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุดครับ เพราะแม้แต่ทำแบบนี้ก็ยังมีเปอเซนพลาดสูงเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เกมที่บาเซโลน่า เจอกับบียารีล นัดนั้นบาเซโลน่าเปิดเกมแลกกับบายารีลและมีการเตะมุมสูงมาก เป็นเกมที่สนุกมากเกมนึงเลยทีเดียว และเกมนั้นก็มีเตะมุมไปถึง 12 ลูกซึ่งก็มากอยู่พอสมควร สำหรับทีมที่เน้นการครองบอลแบบบาเซโลน่าแล้วการเตะมุมเยอะๆถือว่าเกิดขึ้นได้น้อยมาก ยกเว้นจะมีการเปิดเกมแลกกันอย่างดูเดือดเท่านั้น ซึ่งบียารีลไม่ยอมลดราวาศอกให้กับทีมหัวตารางของโลกอย่างบาซ่าเลยทีเดียว แต่ก็ต้องแพ้ไปด้วยศักยภาพของทีม สุดมันบดกันไปแบบสนุกมากครับ

ทั้งหมดก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์รูปเกมที่ควรนำไปใช้ในการแทงเตะมุมบอลทั่วไป แต่ที่ต้องแน่นจริงๆคือพื้นฐานของการดูราคาบอล ซึ่งแท้จริงแล้วอาจเกินหรือขาดไปหลายลูกเลยทีเดียว เพราะเตะมุมแต่ละเกมนั้นกำหนดได้ยากมากว่าจะกี่ลูก บางเกมไม่มีเตะมุมเลยก็มีนะครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่สิ่งนึงทีเราควรดูให้ออกและศึกษาให้ดีก็คือการดูราคาให้แม่นและการดูรูปเกมที่ดี นั่นคือสิ่งที่นักพนันที่ดีควรดูให้ออก ปกติก็ใช้สมองในการจดจำและวิเคราะห์ ถ้าคุณถนัดสายนี้อยู่แล้วแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เปอเซนความผิดพลาดจะลดน้อยลงเรื่อยๆเช่นกันครับ

sbobet กับสายบอลมาเลย์ มีจริงหรือไม่ !?

sbobet กับสายบอลมาเลย์ มีจริงหรือไม่ !?

เมื่อพูดกันถึงเรื่องสายบอลนอก หรือสายบอลออนไลน์ที่ต่างไปสืบค้นกันมาเป็นอย่างดีว่ามีจริงหรือเปล่า มีคนเอามาบอก มีวงในของแต่ละที่ นักเตะเอามาบอกเพื่อน ผู้จัดการทีมเป็นเพื่อนกับวงในบางคนหรือจะอ้างถึงมีการจ้างล้มบอลที่มีคนแอบไปดักฟังสายโทรศัพท์ของคนสำคัญได้ ปัจจัยทั้งหมดเป็นจริงหรือไม่

2016-03-09 22_36_45-ทีเด็ดสปอร์ตพูล

ในทุกๆวันที่มีการฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักของนักเตะแต่ละทีม นักเตะต้องการที่จะมีชื่อเสียงเงินทองเพิ่มขึ้น ยิ่งดังก็ยิ่งรวย ในขณะที่ผู้จัดการทีมแต่ละทีมก็ต้องการมีชื่อเสียงจากการทำทีมสำเร็จ มีการแข่งขันกันสูงมากในแต่ละนัดที่ลงเตะของนักเตะในลีกใหญ่ๆนั้น ล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้น พอลองคิดย้อนมาดูว่า หากมีการล้มบอลจริง ต้องดูว่ามีผลกระทบผลดีผลเสียอย่างไรบ้างในเกมนั้นๆ ลองคิดดูว่าในนัดชิงยูฟ่าแชมป์เปียนลีกจะมีการจ้างล้มบอลที่ราคาเท่าไหร่ ถึงจะคุ้มกับความพ่ายแพ้ หรือรางวัลและชื่อเสียงที่ทีมนั้นๆจะได้มา 1000 ล้านพอมั้ย แน่นอนว่าบางทีอาจไม่คุ้ม แต่ลองย้อนมองถึงบอลลีกเล็กๆสโมสรเล็กๆที่มีการเงินไม่ค่อยดีล่ะ มีนักเตะดีๆในทีมน้อย ต้องการเงินเพื่อซื้อนักเตะดีๆเข้าสโมสร หากมีเงื่อนไขยื่นข้อเสนอให้ล้มบอลเค้าจะสนใจหรือไม่ อันนี้น่าคิดมากๆ แต่อาจไม่ใช่ทั้งทีมที่มีการล้มบอล อาจเป็นนักเตะคนใดคนนึงในทีมที่ทำการล้มบอลก็ได้ ใครจะรู้ ผมสมมุตินะครับ ว่าหากมีนักเตะคนนึงในทีมทำการล้มบอล โดยการทำผิดพลาดในช่วงเวลาที่สำคัญ ช่วงที่มีการทำประตูของฝั่งตรงข้าม จะเกิดอะไรขึ้น ทีมอาจเสียประตู การไว้วางใจและกำลังใจลดลง เสียทั้งทีมหากมีไส้ศึกอยู่ในทีมเพียงคนเดียว นั่นเป็นเหตุผลว่ามีการล้มบอลแบบเนียนๆได้อย่างไร คุณอาจเห็นกองหลังบางทีมโหม่งหรือสกัดเข้าทีมตัวเองได้ หรือแม้แต่มือโกลของทีมนั้นๆทำผิดพลาดจนเข้าประตูตัวเอง นั่นอาจเป็นการล้มบอลก็ได้ ใครจะไปรู้ เมื่อมีการตกลงถึงเงินจำนวนมหาศาลใน 1 เกมนั้น แค่จ้างมือประตูซักคนจะไปยากอะไร จริงมั้ยครับ !? เมื่อเห็นโอกาสอย่างนั้นแล้วก็เลยมีการจ้างล้มบอลแบบเนียนๆขึ้น เป็นความท้าทายและความสนุกของนักเตะคนนั้นด้วย บางทีอาจเอาเรื่องความลับบางอย่างมาข่มขู่ให้ทำก็ได้ บอลธุรกิจ มันน่ากลัวนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เมื่อเจอพลังของเงินที่ควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ เงินแลกเงินมันคือธุรกิจของคนที่มีไหวพริบทางด้านการลงทุนนั้นๆ และฉลาดกว่ามนุษย์ทั่วไปอย่างมากและพอมาไล่บอลสาย บอลอาหรับที่พึ่งเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้ ผมเห็นในกลุ่มให้ทีเด็ดกลุ่มนึงเอามาปล่อยเหมือนจะน่าเชื่อถือ คุณคิดว่าพวกที่ได้ข้อมูลพวกนี้มาจะต้องสืบมาจากไหนบ้างครับ คนไทยที่อยู่ห่างจากยุโรปตั้งหลายพันกิโลแทบจะคนละซีกโลกจะเอาข้อมูลจากไหนมาบอกคุณได้ชัดเจนขนาดนั้นรึป่าว ผมคิดว่าการจะเชื่อใครนั้นต้องมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจที่ดีกว่านั้น เช่น การเชื่อคนที่ให้ทีเด็ดที่ขอเงินเราแค่ 1000 บาทในการแบ่งให้ดูทีเด็ดรายเดือนที่เค้าได้ข้อมูลมา คุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าเค้าได้ข้อมูลมาบ่อยขนาดนั้นและมันชัวร์จริงๆเค้าแทงเองไม่รวยกว่าเหรอครับ จริงมั้ย แค่ไม่กี่คู่แค่เค้าหาทุนมาโต้ดมันถูกทุกตัวเค้าก็สบายไปแล้วจริงมั้ยครับ มีทีเด็ดรู้ล่วงหน้าโต๊ะคงต้องรีบปิดกันทั่วหน้า รู้ดีถึงขนาดที่บอกว่าถูกแน่นอน ผมขอแค่คู่เดียวครับ จะทุ่มทั้งหมดที่ผมมีและเอาเงินไปเปิดกิจการอื่นๆทำให้มันรู้แล้วรู้รอดไป และเมื่อพูดถึงสายมาเลย์จริงๆแล้วผมว่าไม่มีจริงในกลุ่มคนไทย มีแค่คนที่มาหลอกกินเงินของเราเท่านั้นแหละ

สรุปสายบอลมาเลย์หรือสายบอล VIP ที่บอกว่าถูกร้อยเปอเซ็นนั้นไม่มีจริง เป็นแค่สายบอลที่เอามาหลอกกินเงินค่าสมาชิก เอามาหลอกลวงเอาเงินคนที่ชอบแทงบอลไปวันๆเท่านั้นเอง จากที่ผมได้สัมผัสกับคนพวกนี้มาเค้าจะส่งทีเด็ดให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน สมมุติว่ามีบอลเด็ดที่เค้าคิดว่าใช่ เค้าจะให้ลูกค้าทั้งสองฝั่งคนละทีม ครึ่งหนึงจะอยู่ต่อ ครึ่งนึงจะด่าเค้าว่าหลอกลวงนั่นเป็นกลยุทธทั่วไปของนักต้มตุ๋นสายบอลครับ

เมื่อคุณอ่านกฏของเว็บพนันไม่ละเอียดก่อนเล่นจะเกิดอะไรขึ้น !?

เมื่อคุณอ่านกฏของเว็บพนันไม่ละเอียดก่อนเล่นจะเกิดอะไรขึ้น !?

หลายคนมองแค่จะแทงพนันแล้วก็รอรับเงิน ใช่ครับ ปกติมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น แต่โลกมันไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อคุณพบว่าคุณลืมอ่านข้อความสำคัญก่อนการฝากเดิมพันเข้าไปในเว็บแทงพนันนั้นๆ จนทำให้คุณหัวเสียและแทงเสียไปหมดในวันนั้น

2016-03-01 22_56_42-My Bets

เรื่องของการลงทุนแทงบอลมันเหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่ต้องใช้ปัญญา คิดหาแผนที่ดี สมอง สั่งงานร่างกาย และสติเพื่อควบคุมให้คุณทำตามแผนที่วางไว้ และใช่แล้ว ถ้าคุณขาดสิ่งใดสิ่งนึงไปก็จะเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวคุณทันที มันเรียกว่า “ความหายนะ” ไม่ว่าคุณจะมีทุนเท่าไหร่มันก็หมดได้ในเวลาแค่อึดใจเดียว ถ้าคุณขาดสิ่งที่กล่าวไปแล้วทั้ง 3 อย่างข้างต้น ไม่ว่าแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด คุณก็เตรียมพบกับความฉิบหายได้เลย มันฟังดูแย่ แต่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่เว้นใครครับ การก้าวเดินที่พลาดน้อยกว่า ถึงจุดหมายได้ไวกว่า และเมื่อเข้าเรื่องเกี่ยวกับกฏที่คุณอาจลืม นั่นก็หมายความว่าคุณขาดสติในการไตร่ตรองแล้วครับ เริ่มด้วยกฏยิบย่อย เช่น เงินฝากเริ่มต้นบวกกับยอดโบนัสที่ได้รับ จะต้องมียอดเดิมพันหมุนเวียนอย่างน้อย 15 เท่าก่อนจึงจะทำการถอนเงินได้ ถ้าสมุมติว่าคุณฝากเงินกับเค้า 100 บาท และคุณได้รับโบนัส 50% รวมทั้งหมดเป็น 150 คุณจะต้องทำยอดเทินโอเวอ 2250 บาท ซึ่งตรงนี้คุณอาจไม่เข้าใจ และมองข้ามกฎยิบย่อยอื่นๆ เช่น ผลเสมอ, การเดิมพันสองฝั่ง, โมฆะ, ยกเลิกเกมส์หรือการเดิมพันที่มีราคาอัตราจ่ายต่ำกว่า 0.5 หรือ 1.5(ในแบบดิซิมอล) จะไม่ถูกนับในยอดเดิมพันหมุนเวียน นั่นหมายความว่า ถ้าคุณแทงไปแล้วไม่ได้ไม่เสีย ก็ไม่นับว่าเป็นยอดเทินโอเวอ ลองคิดดูสิครับว่า หากคุณแทงพนันไป 1 แสน แต่ไม่ได้ไม่เสียในคู่นั้นๆ คุณก็ยังถอนเงินไม่ได้ เป็นเงื่อนไขที่ทำร้ายผู้เล่นมากๆครับ และนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกคือ ถ้าคุณมองข้ามกับกฎเล็กๆน้อยๆตรงนี้ คุณจะเสียเปรียบเป็นอย่างมาก และเหมือนรู้สึกว่าคุณถูกเว็บพนันนั้นๆเอาเปรียบอย่างมาก และสุดท้ายคุณก็จะอารมณ์เสียจนขาดสติและทำให้ทำอะไรที่ผิดพลาดไปโดยไม่ไตร่ตรอง จุดอ่อนของนักเดิมพันทุกคนคืออารมณ์ และสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องควบคุมใว้ให้ดีที่สุด เพราะเพียงแค่ขาดสติ กดผิดแบบไม่มีแผนการ และความรอบคอบ ไม่มีการวางแผนเช็คสถิติและไม่ทำตามวิชาที่เข้าใจมานั้นแล้ว ก็จะทำให้เสียทรัพย์ไปกับการกระทำในครั้งนั้นๆไปจนหมด ลองยกตัวอย่างนะครับ ในขณะที่คุณแทงบอลออนไลน์อยู่นั้น วันนั้นดวงคุณมันแรงจริงๆ แทงอะไรก็ถูกไปซะหมด และคุณก็วิเคราะห์ได้ดีมาก จนทำให้ได้กำไรไปเยอะ และจนคุณแทงจบในวันนั้น คุณก็เริ่มมานับเทินโอเวอ และรู้ถึงกติกาที่คุณลืมอ่านนั้นไปคือ คุณจะต้องทำยอดเทินโอเวอ 2250 บาท ซึ่งตรงนี้คุณอาจไม่เข้าใจ และมองข้ามกฎยิบย่อยอื่นๆ เช่น ผลเสมอ, การเดิมพันสองฝั่ง, โมฆะ, ยกเลิกเกมส์หรือการเดิมพันที่มีราคาอัตราจ่ายต่ำกว่า 0.5 หรือ 1.5(ในแบบดิซิมอล) จะไม่ถูกนับในยอดเดิมพันหมุนเวียน ตรงนี้จะทำให้คุณหงายหลังทันทีที่คุณพึ่งมาอ่านพบ เพราะเมื่อคุณคิดว่าคุณกดแทงไปแล้วตามที่คิดไว้ แต่เมื่อเกมส์จบลงแต่มันไม่ได้เสียกัน ทำให้ไม่คิดยอดเทินโอเวอ ให้ อันนี้แย่เลย ทีนี้คุณก็เริ่มอารมณ์เสียกับกฎหรือเงื่อนไขที่แย่มากๆของเว็บพนัน จนทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดในการแทงครั้งต่อไปจนทำให้หมดตัวกันได้

เห็นมั้ยครับว่าการที่คุณลืมอ่านเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆทำให้คุณเสียหายมากแค่ไหน ฉะนั้นไม่ควรมองข้ามเงื่อนไขของโปรโมชั่นของแต่ละเว็บนั้นๆให้ละเอียดก่อนที่จะทำการเล่น คุณจะได้คำนวณการเล่นได้ถูกและวางแผนได้ทันก่อนที่คุณจะคิดทำอะไรผิดพลาดไป เพราะนั่นจะทำให้คุณหมดตัวโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ใว้ก่อนล่วงหน้า ทุกแผนการมีการวางแผนสำรองหรือลำดับแผนหมด ไม่ว่างานจะใหญ่ จะยากแค่ไหน คนเราก็สามารถทำมันสำเร็จได้ทั้งหมด คุณลองคิดภาพของการสร้างตึกสูงที่สุดในโลกซัก 1 ตึกดูสิครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน กว่าจะก่อสร้างได้แต่ละขั้นตอนนั้นต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ดังภาษิตที่ว่า “กินช้าง ให้กินทีละคำ” สุดท้ายนี้ขอให้ใช้สติดำเนินตามแผนให้มากๆครับ เพื่อความสำเร็จ